Hans Jongerius, de persoon achter JMCP


Hans Jongerius heeft op 1 september 2009 JMCP (Jongerius Management Culturele Projecten) opgericht.


Het oprichten van JMCP is ontstaan vanuit ambitie, deskundigheid, zakelijke ervaring op cultureel gebied en goede reputatie binnen een omvangrijk netwerk van culturele organisaties.


Voorbeelden van culturele organisaties waarbinnen Hans zijn reputatie heeft opgebouwd zijn diverse podia/theaters, diverse centra voor de kunsten en diverse musea; ofwel: kunstenbreed.


Hans is betrouwbaar, realistisch en tegelijkertijd positief ingesteld, accuraat en kwaliteitsgericht, organisatorisch en analytisch sterk, samenwerkingsgericht en vriendelijk direct.